Inschrijven GBA

Als je terugkomt na een lang verblijf in het buitenland en je vestigt je weer in Nederland dan moet je je weer aanmelden bij de GBA. Maar wat zijn nu precies de regels?

Wanneer moet je je in de GBA laten inschrijven?
Je moet je laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) als je je vanuit het buitenland in Nederland vestigt voor langer dan vier maanden, dit moet je doen bij de gemeente waar je gaat wonen. Je bent verplicht dit binnen vijf dagen na aankomst in Nederland te doen, bij de afdeling burgerzaken. Wil je ook je partner en/of kinderen laten inschrijven, dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.

Aandachtspunten

  • Je verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. Dit is zo wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt of die van een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Is dit niet het geval, dan moet je eerst een verblijfsvergunning aanvragen.
  • Als je asiel hebt aangevraagd en in een asiel- of opvangcentrum verblijft, kom je de eerste 6 maanden van je verblijf niet in aanmerking voor inschrijving in de GBA. Het centrum registreert dan zelf je verblijf in Nederland. Na deze periode of wanneer je niet in een asiel- of opvangcentrum verblijft, kun je je wel laten inschrijven in de GBA.
  • Als je vorig land van verblijf het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden (de voormalige Antillen) is, moet je aantonen dat je je daar uit de bevolkingsadministratie heeft laten uitschrijven. Dit doe je met het verhuisbericht dat je bij je uitschrijving hebt ontvangen.

Let op: Op het moment dat je je hebt ingeschreven in de GBA dan ben je verplicht om de Nederlandse zorgverzekering aan te vragen. Klik hier voor meer informatie.

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland
Je moet je uitschrijven als je verwacht dat je binnen een jaar minstens acht maanden in het buitenland zal verblijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Je kan je vanaf vijf dagen voor je vertrek uitschrijven, bij de gemeente waar je op dat moment woont. Je kunt dit persoonlijk of schriftelijk doen. Je ontvangt een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs kan je gebruiken bij het opzeggen van abonnementen of voor je inschrijving in het buitenland. De gemeente stelt instanties die zijn aangesloten op de GBA, zoals de Belastingdienst of een pensioenfonds, op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland. Als je daarna opnieuw verhuist, moet je zelf je nieuwe adres doorgeven aan de instanties waar je contact mee heeft tijdens je verblijf in het buitenland.